Nákup nových technológií
výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.

Hlavný cieľ projektu
Modernizácia a zvýšenie efektivity výroby v nadväznosti na kvalitu produkcie v súlade s najnovšími technologickými trendmi.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE VÝŠKA NFP: 119 311,50 EUR DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU 06/2018 – 05/2019

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Zverejnenie zmlúv:

1. Zverejnené dňa 10.10.2019     Kuchynské roboty
2. Zverejnené dňa 10.10.2019     Pekárenské pece
3. Zverejnené dňa 14.10.2019     Vodná rezačka zákuskov
4. Zverejnené dňa 14.10.2019     Chladiace zariadenia