Nákup nových technológií
výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.

Cieľ projektu:
Modernizácia a zvýšenie efektivity výroby v nadväznosti na kvalitu  produkcie v súlade s najnovšími technologickými trendmi.

Projekt „ Nákup nových technológií vo firme  Torty Adriana s.r.o.“  je spolufinancovaný Európskou úniou.
Nenávratný finančný príspevok: 114 839,31 EUR, DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU: 10/2019 – 09/2020

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Zverejnenie zmlúv:

 1. Zverejnené dňa 10.10.2019     Kuchynské roboty
  2. Zverejnené dňa 10.10.2019     Pekárenské pece
  3. Zverejnené dňa 14.10.2019     Vodná rezačka zákuskov
  4. Zverejnené dňa 14.10.2019     Chladiace zariadenia
  5. Zverejnené dňa 04.08.2020  Stroj na poťhovanie čokoládou s príslušenstvom

  6. Zverejnené dňa 04.08.2020  Postrekovač želatíny